Databank Fluorescerende mineralen

Disclaimer

Privacybeleid

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de informatie die op deze site via formulieren zijn gegeven zijn nodig om te reageren op zijn verzoek. De webmaster verbindt zich ertoe de gegevens niet te zenden aan anderen. Geen lijst wordt gemaakt of gedistribueerd of verkocht door de webmaster van de site.

W3C standaarden (XHTML, CSS)

In hun streven naar een website toegankelijk voor alle gebruikers aanbieden of op zijn minst de meeste mensen, ongeacht hun configuratie-software en hardware, de site gebruikt HTML of XHTML voor de structuur van de web documenten, en CSS voor de presentatie van de pagina. Deze twee technologieŽn gestandaardiseerd door het W3C bieden veel voordelen:

De site gebruikt geen Javascript of Ajax of andere vormen van clientside script-taal (behalve voor de contact formulier) om een goede usability te zorgen ongeacht browser's parameters gebruikt voor het bezoek.

Copyright

Volgens de Belgische wet inzake het auteursrecht, en meer in het algemeen, internationale overeenkomsten die bepalingen bevatten betreffende de bescherming van het auteursrecht u verboden de gegevens voor een ander doel dan prive te gebruiken, maar ook te verkopen, te verdelen, te verzenden, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te communiceren geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van deze site.


Concept en Ontwerp van de website fluomin.org:

Gérard Barmarin
België

Eigenaar van de website fluomin.org :

Gérard Barmarin
België

Contact

gerard.barmarin(at)skynet.be of via de contact formulier

Copyright fotos:

© Gérard Barmarin anders een andere naam vermeld onder de afbeelding

Update 

De inhoud van de website zou kunnen fouten of omissies bevatten, ondanks de zorgvuldigheid te bereiken en het kan worden gewijzigd of bijgewerkt op alle moment. Als je een gebroken link, een omissie of een fout bericht, kunt u dit melden door een mail te sturen naar de webmaster.